Framgångsrik studie i Bangladesh av svensk diarrévaccinkandidat

I The Lancet Infectious Disease rapporteras nu positiva resultat från en studie där spädbarn och små barn som fick Etvax, en svensk vaccinkandidat i drickform, visat oväntat starkt immunsvar mot etec-bakterier. Etec, enterotoxinbildande E. coli, är en mycket vanlig orsak till diarré hos barn.
Studien omfattade 430 barn i Bangladesh, från sex månader till fem år gamla. Vid två tillfällen fick alla barnen dricka en bikarbonatlösning för att neutralisera magsyra. Lösningen gavs till spädbarn med sked, medan de äldre barnen drack den i en mugg. 280 av barnen fick lösning som innehöll vaccinkandidaten och de återstående 150 fick placebo, alltså enbart bikarbonatlösning.
I denna fas-I/II-studie visade det sig att Etvax var säkert, med endast milda och i några få fall måttliga biverkningar, och att det stimulerade immunsvar som uppfyllde alla de fördefinierade kriterier som behövdes för att stödja ytterligare test av vaccinkandidaten bland spädbarn och barn i utvecklingsländer.
Spädbarnen utvecklade starka immunsvar i 50–80 procent av fallen. Hos de äldre barnen i åldern ett till fem år utvecklade 80–100 procent ännu högre nivåer av immunitet. När Etvax gavs i kombination med ett immunstimulerande medel, dmLT, förbättrades resultaten ytterligare, särskilt hos spädbarnen.
Starka immunsvar i tarmen
– Detta överträffade våra förväntningar. Vi hittade starka immunsvar i tarmen hos majoriteten av barnen, även de allra yngsta, som också är de mest utsatta för etec-diarré, säger Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ansvarig för studien.
Etec-bakterier är bland de vanligaste orsakerna till diarré, vilket leder till betydande sjukdomar och dödsfall bland barn i låg- och medelinkomstländer. Dessa bakterier är också den vanligaste orsaken till turistdiarré. Världshälsoorganisationen (WHO) har prioriterat utvecklingen av vacciner mot etec-diarré, men det finns för närvarande inget vaccin på marknaden.
Den här studien av den drickbara vaccinkandidaten Etvax, som utvecklats av Göteborgs universitet tillsammans med Scandinavian Biopharma, Stockholm, utfördes i Bangladesh i samarbete med ett internationellt institut för hälsovetenskap i Dhaka (icddr,b) och PATH, en ideell global hälsoorganisation baserad i USA.
Fler studier pågår
Att mäta immunsvar i tarmen är i sig svårt. Avföringsprover från barnen undersöktes i kombination med testning av immunceller som cirkulerar från blodet till tarmen. Metoderna, som består av ett batteri av tester, har vidareutvecklats och anpassats av forskarna i studien.
– Att titta på immunsvaret i blodet är inte tillräckligt för att mäta immunsvar mot drickbara vacciner, varken mot kolera eller etec. Det vi vill undersöka är vad som händer i tarmen, och det är där immuniteten behövs, säger Ann-Mari Svennerholm.
Studien bekräftar resultat från tidigare studier av Etvax hos vuxna i Sverige och Bangladesh, med avseende på vaccinets säkerhet och förmåga att aktivera immunsystemet. Ytterligare Etvax-studier pågår, både på barn som bor i länder som drabbats av etec och för resenärer till dessa länder.
Titel: Safety and immunogenicity of the oral, inactivated, enterotoxigenic Escherichia coli vaccine ETVAX in Bangladeshi children and infants: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 1/2 trial; https://gubox.box.com/s/t5wkhacrlvnwap2fukpma3tm9k52su94
Källa: Sahlgrenska akademin