Järntillskott ökar kadmiumupptag hos nyfödda

Upptaget av det giftiga ämnet kadmium är åldersrelaterat, enligt en doktorsavhandling från SLU. Helena Öhrvik visar där att nyfödda, till skillnad mot vuxna, tar upp mer kadmium när de fått järntillskott. Hon visar även att kadmium i mammans bröstvävnad leder till att den nyfödde får i sig mindre kalcium och mjölkprotein.
Den toxiska metallen kadmium får vi främst i oss via livsmedel och tobaksrökning, men ämnet finns överallt i vår natur och vi kan omöjligt undgå det. Nyfödda tar upp mer kadmium från tarmen än vuxna, vilket vi idag inte har någon förklaring till. Kadmium ansamlas i njuren där metallen med tiden orsakar skador. Förutom i njuren ansamlas kadmium även i mjölkproducerande bröstvävnad, enligt tidigare studier på gnagare.
Toxikolog Helena Öhrvik har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat kadmiums effekter på celler från bröstvävnad och tarm, samt på möss och smågrisar under nyföddhetsperioden. Hon har undersökt dels kadmiums effekter på de bröstceller som producerar mjölk åt den nyfödde, dels upptaget av kadmium från den nyföddes tarmar.
Kadmium visade sig ha förmåga att störa omsättningen av kalcium i mjölkproducerande bröstvävnad genom att kalciumtransportören SPCA och mjölkproteinet b-kasein bildas i lägre halter. Konsekvensen av att kadmium ansamlas i bröstvävnad kan därför bli att den nyfödde får i sig mindre mängder av kalcium och protein, vilket kan leda till en generellt sämre tillväxt och utveckling.
Vuxna människor med låg järnstatus har ofta förhöjda halter av kadmium i kroppen. Mycket tyder på att det har att göra med att de två järntransportörerna DMT1 och FPN1 vid järnbrist ökar sin aktivitet i tarmen. Både järn och kadmium är tvåvärda joner, vilket leder till att transportörerna kan ta hand om bägge. När järn är en bristvara blir antalet transportörer fler för att kunna ta upp mer järn i tarmen ‑ dämed kan de också föra in mer kadmium i blodet. Om man då ger järntillskott, blir antalet transportörer färre, och därmed kan alltså kadmiumupptaget till blodet från tarmen begränsas.
‑ Men detta välkända samband mellan låg järnstatus och högt upptag av kadmium hos vuxna gäller inte för nyfödda, säger Helena Öhrvik.
Hennes resultat visar nämligen att det finns åldersberoende skillnader som gör att järntillskott inte begränsar kadmiumupptaget från tarmen hos den nyfödde ‑ istället tycks det öka upptaget. Detta sammanfaller med ökad aktivitet hos ett annat transportprotein i tarmen, MRP1, som för över metallen från tarmen till blodet.
Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet