Kan risk för fetma upptäckas redan hos spädbarn?

Under 2009-2010 kommer 200 spädbarn och deras föräldrar bland annat att få halten kroppsfett mätt. Elisabet Forsum, professor i nutrition och hennes forskargrupp forskar spädbarns kroppssammansättning. Ett mål är att redan på tidigt stadium kunna upptäcka barn i riskgruppen att bli feta.
– Idag är var femte fyra-åring överviktig eller fet. Det vore bra om man kunde se vilka av barnen som löper risk att bli feta redan innan de ens hunnit bli det. Det är betydligt enklare att förebygga fetma än att bli av med fett man redan lagt på sig, säger Elisabet Forsum, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.
Forskarna vill undersöka om fett som barn lägger på sig består även senare i livet. Och att allt fler blir överviktiga beror sannolikt på ett samspel mellan arv och miljö; mellan arv och livsstil. De senaste decennierna har människor blivit allt fetare.
– Idag finns över huvud taget inga gränser för vad som är övervikt eller fetma för barn under två år. Man mäter längd och vikt, det säger dock ingenting om kroppsfettet. Ett tungt barn behöver inte ha en hög fetthalt.
Forskarna startade därför 2006 med att bland annat mäta kroppsfettet hos 108 tio dagar gamla spädbarn för att få en uppfattning om vad som är normalt. Fettet mäts i en Peapod (den ser ut som en trind ärtskida) som barnen åker in i ett par minuter. Gruppen undersöktes även vid tre månaders ålder och en del av dem kommer forskarna att följa i flera år.
I år har forskarna alltså börjat följa nästa parallella spår. Denna gång är det inte bara barnen som står i fokus och som får andelen kroppsfett mätt när de åker in i en helkroppsmätare.
– Nu undersöker vi även föräldrarna, säger Elisabet Forsum.
Forskarna kollar bland annat upp andelen kroppsfett (de vuxna sitter i en Bodpod, modell större), undersöker blodsockerhalten och vilka som bär på den så kallade fetmagenen.
– Man skulle kunna anta att det finns ett samband, att barn till tjocka mammor blir fetare än barn till normalviktiga och att det gäller redan från det att barnen är mycket små. Men det återstår att se.
Hur som helst vore mycket vunnet om forskarna kunde få fram metoder att mäta risken för framtida övervikt. Det skulle ge möjligheter att rikta informationen till föräldrarna.
– Färre skulle behöva bli oroliga i onödan och föräldrar med barn i riskzonen skulle kunna få ett helt annat stöd än de kan få idag.
Under 2009-2010 ska 200 föräldrar och barn ingå i studien och forskarna når dem via mödravårdscentralerna. Hittills har det inte varit några svårigheter att få tag i frivilliga.
– Alla flesta föräldrar vill ju sina barn väl, säger Elisabet Forsum.
Källa: Linköping