Karolinska universitetssjukhuset startar Neopodden – Sveriges första poddserie om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn

10 procent av alla barn som föds är i behov av neonatalvård efter förlossningen. Många föräldrar som kommer med sitt barn till neonatalvården vet dock väldigt lite om vad det innebär att vårdas på sjukhus som nyfödd. Därför startar Karolinska universitetssjukhuset Sveriges första poddserie om neonatalvård. För många föräldrar innebär inläggningen i neonatalvården en mycket omvälvande händelse. Sjukvårdens och andra föräldrars erfarenheter kan utgöra ett viktigt stöd för de nya familjerna.
 

  • Vi vill göra föräldrarna delaktiga i vården och göra det möjligt för dem att aktivt delta i medicinska beslut kring deras barn. För att möjliggöra detta behöver vi öka kunskapen hos föräldrar om det sjuka barnets behov säger säger Boubou Hallberg, patientområdeschef för Patientområde sjuka nyfödda barn.

 
Podden kan laddas ned från www.karolinska.se/neopodden och från iTunes och Soundcloud.
Avsnitt 1: Stark eller svag?
– att bli pappa på neonatalavdelningen
Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som nybliven pappa i neonatalvården?
Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäster:
Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet
Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.
Avsnitt 2: Bland känslor och medicinteknik
– en vanlig dag på neonatalavdelningen
Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.
Reporter: David Grossman, journalist
Avsnitt 3: Från barnsal till föräldramedverkan
– neonatalvårdens utveckling
Hur såg man på nyfödda barn för tjugo år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?
Programledare: David Grossman, journalist
Gäster:
Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset
Kajsa Bohlin, Överläkare och patientflödeschef för Patientflöde neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset
Avsnitt 4: Rätt näring för tillväxt och utveckling
– om mjölkens innehåll för de allra minsta
Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad bröstmjölk?
Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäster:
Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vid Danderyds sjukhus
Dievere Westin, dietist och doktorand i neonatal nutrition
Avsnitt 5: Med neonatalen i backspegeln
– två mammors minnen av nyföddhetstiden några år senare
Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tio respektive arton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag?
Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäster:
Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar
Avsnittet släpps den 25 april 2018
Avsnitt 6: Vi flyger mellan sjukhusen
– om att transportera nyfödda barn i behov av intensivvård
Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn?
Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäster:
Åsa Östberg och Ingela Edqvist, specialistsjuksköterskor som arbetar i Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportteam
Avsnittet släpps den 9 maj 2018
Avsnitt 7: Visioner och organisation
– om att leda neonatalvården i rätt riktning
Vilka möjligheter och utmaningar och står neonatalvården inför framöver, och hur organiserar Karolinska universitetssjukhuset sin neonatalvård för att sätta familjen i centrum?
Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäst:
Boubou Hallberg, Överläkare och patientområdeschef för Patientområde Sjuka nyfödda barn
Avsnittet släpps den 23 maj 2018