Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt. Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.
– Främsta syftet med utbildningen är att i samarbete med föräldrarna stödja barnens utveckling och förebygga problem. Det handlar både om att ge föräldrarna strategier i föräldraskapet och att uppmärksamma barnens behov mera så att de får rätt insatser, säger Andreas Torsman, kurator och ansvarig för utbildningssatsningen.
Eftersom kuratorer på Akademiska sjukhuset arbetar inom hela den somatiska vården menar han att utbildningen kan komma många patienter och familjer till del. Kuratorerna har redan god kunskap när det gäller barn som anhöriga, men denna utbildning formaliserar stödet på ett nytt sätt.
Metoden ”Föra barnen på tal” har utvecklats i Finland och användes ursprungligen som stöd till föräldrar med psykiska problem inom öppen- och slutenvård, primärvård och psykiatri. Idag är metoden anpassad till att även stötta föräldrar som har en fysisk sjukdom.
Andreas Torsman betonar att metoden tar fasta på att främja hälsa och förebygga problem:
– Det handlar mycket om att stödja föräldraskapet och barnens utveckling genom att betona skyddande faktorer såsom en öppen kommunikation och om att se styrkor och möjligheter. Även barnens och familjens sårbarhet tas upp på ett konstruktivt sätt.
Utbildningen ges inom verksamhetsområde paramedicin under hösten och omfattar flertalet kuratorer, totalt 25 personer. Den ges under 1,5 dag med självstudier emellan. Praktiska samtalsövningar är en viktig del i utbildningen.
Källa: Akademiska sjukhuset