Kvinnor med Turners syndrom föder friska barn

Tvärtemot vad tidigare studier antytt föder kvinnor med Turners syndrom oftast friska barn, men under graviditeten finns höga risker för komplikationer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som lett till nya nordiska rekommendationer. 

I Sverige finns ungefär 900 kvinnor med Turners syndrom. Syndromet innebär att delar av eller hela X-kromosomen saknas. Vuxna med Turners syndrom är ungefär 20 centimeter kortare än förväntat. Omkring var femte har hjärtfel. Kvinnorna är vanligen infertila, och kan endast i undantagsfall bli gravida utan äggdonation.
En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som baseras på svenska befolkningsregister och uppgifter ur journaler visar att barnen till kvinnor med Turners syndrom i allmänhet mår bra.
– Jag kunde inte se någon skillnad i vare sig vikt eller längd. Barnen hade inte heller fler missbildingar eller kromosomavvikelser jämfört med en kontrollgrupp, säger läkaren och doktoranden Anna Hagman.
Avhandlingen ger en annan bild av graviditet för kvinnor med Turners syndrom än tidigare forskning, som rapporterat om problem med för tidig födsel, låg födelsevikt och allvarliga avvikelser. Men även om barnen är friska innebär graviditeten större risker för en kvinna med Turners syndrom, framförallt havandeskapsförgiftning.
– Att bli gravid med äggdonation innebär alltid en ökad risk för havandeskapsförgiftning och för kvinnor med Turners syndrom är den ännu högre, tjugo procent, säger Anna Hagman.
Syndromet påverkar hjärta och kärl, vilket även ökar risken för en komplikation som kan vara livshotande: aortadissektion.
– Det innebär att kroppspulsådern brister, vilket kvinnor med Turners syndrom har ökad risk för även när de inte är gravida. Om vi vet att en kvinna med Turners syndrom har hjärtfel kan vi därför inte hjälpa henne bli gravid med äggdonation, säger Anna Hagman.
Risken för aortadissektion kan vara så hög som två procent under graviditeten.
Anna Hagmans forskning har nu lett till nordiska rekommendationer för kvinnor med Turners syndrom och graviditet.
Avhandlingen Turner karyotype and childbirth försvarades vid en disputation den 3 maj.
Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32006
Källa: Sahlgrenska sjukhuset