Livsmedelsverkets nya råd uppmuntrar amning i sex månader

Bröstmjölk innehåller all näring ett barn behöver för att växa och utvecklas under det första halvåret. Därför är det bra att de mammor som kan ammar sitt barn fullt de första sex månaderna. Det är huvudbudskapet i Livsmedelverkets nya råd om bra mat för spädbarn. Råden grundas på en genomgång av aktuell forskning.
– Förutom D-vitamin ger bröstmjölk all näring barnet behöver under hela första halvåret. Därför behöver föräldrarna inte oroa sig för om barnet är långsamt med att börja äta mat, säger Åsa Brugård Konde på Livsmedelsverket.
Bröstmjölken innehåller ämnen som minskar risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka. Forskningen visar också att barn som ammats har lägre risk för att bli överviktiga, få högt blodtryck och typ 2-diabetes som vuxna.
Om man av olika anledningar inte ammar finns modersmjölksersättning som ger barnet den energi och näring som behövs.
– Det är viktigt att inte skuldbelägga mammor som inte kan eller vill amma och att föräldrar som använder modersmjölksersättning får stöd och råd av barnhälsovården.
Vid cirka sex månaders ålder är det dags att börja vänja barnet att äta vanlig mat. Här är det bra att fortsätta amma eller ge modersmjölksersättning, gärna under hela första levnadsåret, samtidigt som mat introduceras gradvis.
– De här råden är skrivna för att passa för de flesta. Alla råd fungerar inte för alla, utan kan behöva anpassas efter familjens situation, säger Åsa Brugård Konde.
Råden om bra mat för spädbarn är tänkta att delas ut på barnavårdscentralerna, men finns också på Livsmedelsverkets webbplats. Råden kommer att översättas till flera språk. Som stöd för vårdpersonalens samtal med föräldrarna om mat finns också en personalhandledning som kan laddas ner från verkets webbplats.
Källa: Livsmedelsverket