Neuroblastom – lovande resultat från prekliniska studier

Den aggressiva cancerformen neuroblastom hos barn har studerats i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 27 februari 2009. Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för nya kliniska prövningar och nya behandlingsmetoder för att i framtiden kunna ge de drabbade barnen en bättre prognos.
Neuroblastom är en aggressiv cancerform hos barn som bildar metastaser (dottersvulster) och som ger de insjuknade barnen en dålig prognos.
– Mindre än 30 % av alla barn med aggressiv neuroblastom överlever, trots intensiv behandling. Därför är det av klinisk relevans att hitta nya behandlingsstrategier, säger Dieter Fuchs.
Att hämma nybildning av blodkärl är en strategi. En tumör måste bilda nya blodkärl, så kallad angiogenes, för att få syre och näring och för att kunna växa och sprida sig. Genom att blockera denna process förstörs de outvecklade kärl som är beroende av en konstant försörjning av tillväxtfaktorer, som exempelvis VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).
– Vi visar att angiogenes och tillväxten av aggressivt neuroblastom kan bromsas genom att hämma VEGF i en djurmodell för neuroblastom, säger Dieter Fuchs.
Behandlingen har testats i befintliga djurmodeller, samtidigt som en ny djurmodell har utvecklats. Denna liknar den kliniska bilden vid aggressiv neuroblastom – tumören utgår från binjuren och sprider sig sedan till levern och benmärgen. Tumörens förmåga att sprida sig minskade när vi hämmade flera angiogena tillväxtfaktorer samtidigt, säger Dieter Fuchs. För att utvärdera behandlingens effekt användes ultraljudsundersökningar, vilket är både en snabb och smärtfri undersökningsform.
– Vi visar också att cytostatika kan hämma angiogenes om det ges kontinuerligt i låga doser. Cytostatika GMX1778 hade en effekt på angiogenes, och var direkt toxiskt för tumörcellerna och minskade tumörspridningen, utan att orsaka biverkningar, säger Dieter Fuchs.
Förhoppningen är att hitta nya behandlingsstrategier för att ge barn med aggressivt neuroblastom en bättre prognos.
Källa: Uppsala universitet