Ny enkel metod visar vilka för tidigt födda som riskerar synskada

Genom att följa för tidigt födda barns viktuppgång kan man enkelt avgöra vilka som riskerar att utveckla ögonsjukdomen ROP. Den nya studien från Sahlgrenska akademin tyder på att vägning skulle kunna ersätta betydligt dyrare undersökningar av ögonläkare.
Varje år föds ungefär 1000 svenska barn mer än två månader för tidigt. För tidigt födda barn har ökad risk för sjuklighet i flera viktiga organ, bland annat hjärnan, lungorna, tarmarna och ögonen. Omkring 350 av barnen utvecklar ögonsjukdomen prematurititetsretinopati (retinopathy of prematurity, ROP), som utan behandling kan leda till synskada. Tio procent av barnen, eller ca 100 barn, behöver samma behandling för att undvika blindhet.
– De senaste 50 åren har det varit rutin att alla barn som föds mycket för tidigt undersöks flera gånger av ögonläkare för att upptäcka de barn som behöver behandling mot ROP, men nu kanske den dyra screeningmetoden kan ersättas av en betydligt enklare och billigare metod så att de flesta av barnen slipper ögonundersökning, säger Ann Hellström, ögonprofessor vid Sahlgrenska akademin.
Forskargruppen har tidigare identifierat en annan viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat, nämligen proteinet IGF-I som är starkt kopplat till barnets viktuppgång. Med hjälp av statistiker vid Göteborgs universitet har forskarna tagit fram en riskbedömningsmodell som kallas WINROP (Weight IGF-I Neonatal ROP), som baseras på veckovisa mätningar av barnets vikt och analyser av nivåerna av IGF-I.
– Men helst vill vi inte behöva ta några blodprover på de prematura barnen och därför ville vi veta om vår modell för övervakning fungerar om man bara använder sig av barnets vikt, och det verkar fungera utmärkt, säger Ann Hellström.
Vid en journalgenomgång matades information om 350 barns veckovisa vikter in i modellen och utfallet jämfördes med de ögonundersökningar som genomförts på barnen.
– Alla riskbarn upptäcktes i genomsnitt ett par månader innan ögonläkaren hade sett tecken på behandlingskrävande ROP. Metoden skulle alltså inte bara kunna spara pengar utan också göra så att barn med ögonproblem kan identifieras tidigare, säger Ann Hellström.
Den nya WINROP-modellen ska nu utvärderas i en stor brittisk studie och även på data från brasilianska och amerikanska barn. Materialen analyseras under sommaren 2009.
Källa: Göteborgs Universitet