Ny producent av BarnBladet

Sedan årsskiftet har Riksföreningens för Barnsjuksköterksors tidskrift, Barnbladet, en ny producent, STODAB, och annonsackvisitör, Business Factory, som svarar för bokningen av annonser i Barnbladet från och med januari 2009.
För annonsörer finns mer information om annonsbokning under Annonsera.
Sedan ett par månader tillbaka finns två nya utgivningsbevis för tidskrifterna ”Barnsjukvårdstidningen BARNBLADET” samt ”Pediatrik”. Dessa kan förväxlas med Riksförbundet för Barnsjuksköterskors tidskrift ”Barnbladet” men har alltså inget med Riksförbundet att göra.
Barnbladet har ansökt om registrering hos Tidningsstatistik (TS) för att kunna garantera en upplaga om 3.500 ex.