Om Barnbladet

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors tidskrift Barnbladet, speglar ämnen som är intressanta för Barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barnbladet bygger på att medlemmarna är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Kontakta gärna redaktionen om du vill bidra med en artikel.

Barnbladet kommer ut med sex nummer per år och varje nummer har ett eget tema. Som medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterska får Du tidningen hemskickad till dig.

Önskar du bli medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Bli medlem

Prenumeration

Vill ni som företag få tidningen till er är ni välkomna att höra av er.

Annonsera
För dig som vill annonsera i BarnBladet, läs mer under Annonsera.