Om Barnbladet

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors tidskrift, speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barnbladet bygger på att medlemmarna är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Kontakta gärna redaktionen om du vill bidra med en artikel.

Barnbladet kommer ut med sex nummer per år och varje nummer har ett eget tema.

Prenumeration
För dig som inte är medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, men vill prenumerera på vår tidskrift går det att ordna till det facila priset av 350 kronor per år. Anmälan gör du enklast via vårt formulär. Önskar du bli medlem i riksföreningen för Barnsjuksköterskor ska du istället anmäla dig här.

Annonsera
För dig som vill annonsera i BarnBladet, läs mer under Annonsera.