Redaktionen

BarnBladets redaktion består av redaktörerna;

Beatrice Olsson – Ansvarig utgivare
Pernilla Berntdsson
Eva-Karin Gotting

Emma Westin

Anette Johansson

Skriva artiklar
Det är mycket viktigt för Barnbladet att även medlemmarna är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Kontakta redaktionen om du vill bidra med manus.

Vill du delta i Barnbladets redaktion?
Tycker du om att skriva och har idéer och kontakter som kan vara användbara när vi planerar Barnbladets innehåll så är du varmt välkommen att delta i redaktionsgruppen. Vi har redaktionsmöte två gånger om året då vi bestämmer Barnbladets framtida tema och fördelar arbetet. Mellan redaktionsmötena håller vi tät kontakt via e-post eller telefon. Inför varje tema arbetar två personer tillsammans – så du blir inte ensam!

Som medlem i redaktionen deltar du vid Barnveckan (konferens) och Barnsjuksköterskedagarna (utbildningsdagar) utan kostnad. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) står också för kostnaderna vad gäller resor, mat och hotell i samband med redaktionsmöten. Arbetet i redaktionen är ideellt men ett mindre årligt arvode utgår.

Vill du veta mer om uppdragen och/eller Barnbladet så kontakta gärna Beatrice Olsson Duse så berättar hon mer!