Riktlinjer & tips

Vi tar gärna emot artiklar som kan vara av intresse för barnsjuksköterskor och andra som läser BarnBladet. För att underlätta för dig som författare och för att göra manusprocessen så smidig som möjligt har vi utarbetat några riktlinjer:

Text

 1. Skriv tydligt och enkelt
 2. Skriv helst i Times New Roman, 12 punkter i enkelt radavstånd
 3. Skriv all text i samma typsnitt utan att lägga in blankrader vid nytt stycken eller vid ny rubrik.
  Nytt stycke eller ny rad markeras endast genom att slå ”enter” efter föregående styckes/menings sista ord. Rubriker, styckeindelning etc. görs i stället i samband med att tidningens produceras
 4. Inled artikeln med en ingress som ger en kort introduktion till ämnesområdet
 5. Vi förbehåller oss rätten att vid behov korta ner och/eller redigera artikeln

Omfång

 1. Lämpligt antal sidor är ca 2-4, exklusive bilder.
 2. Numrera sidorna

Bilder

 1. Digitala foton skall skickas som bildfiler i det format som de finns i kameran (JPEG, TIFF m.m.), och inte inbäddade i Word-filer.
 2. Bilderna bör ha en upplösning på minst 300 dpi. Ett annat sätt att avgöra om bilderna är högupplösta är att kontrollera att de överstiger 500 Kb och allra helst 1 Mb för lite större bilder

Till Sist

 1. Skriv gärna en ”faktaruta” med bakgrundsinformation
 2. Artikeln undertecknas med namn, yrkestitel, arbetsplats och e-mailadress
 3. Bifoga ett foto på dig själv och foton, bilder, tabeller etc som illustrerar det du skrivit om
 4. Artikel och bilder mailas till redaktionen@barnbladet.se eller till någon annan i redaktionen