Skriv i BarnBladet

BarnBladet är en tidskrift av och för barnsjuksköterskor, men som även riktar sig till andra yrkesgrupper kliniskt verksamma inom området pediatrik. Alla har möjlighet att bidra med material till tidningen, exempelvis i form av:

 • reportage
 • forskningsrapporter och uppsatser
 • sammanfattningar av föredrag, studiebesök
  och stipendierapporter
 • debattinlägg
 • läsarspalt
  (för reaktioner på och diskussion kring publicerade artiklar)
 • brev till redaktionen, o bokrecensioner/-anmälningar
 • produktnyheter
 • kalendarieuppslag

BarnBladet välkomnar ditt manusbidrag. Vi behöver dig! Läs gärna våra riktlinjer och tips.

Kontakta redaktionen om du vill bidra med en artikel.