Forskningsrapporter och uppsatser

BarnBladet prioriterar artiklarnas innehåll framför en exakt form; det viktigaste är att presentera det som för läsarna har ett substantiellt värde och som kan spegla vad som är aktuellt och intressant för målgruppen.

För artiklar grundade på forskningsrapporter eller uppsatser, ser vi emellertid gärna att manuset äger den formella struktur som erfordras vid vetenskapligt publicistiska sammanhang. Det är därför av vikt att det för intresserade läsare vara möjligt att kunna ta del av ursprungsmaterialet som givetvis måste uppfylla de traditionella, vetenskapliga kriterierna. Referenser/källor skall emellertid alltid finnas associerade till artikel.