Omega 3-fetter ger skydd mot matallergi

Barn som fått tillskott av omega 3-fetter under en period före och efter födelsen har ett skydd mot födoämnesallergi. Det visar en LiU-studie på barn med ärftlighet för allergi som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.
145 gravida kvinnor rekryterades under en tvåårsperiod via mödravårdscentraler i Linköping och Jönköping. Minst en förälder eller äldre barn i varje familj hade eller hade haft allergiska symtom. 117 barn kunde följas upp i enlighet med studieplanen.
Från 25:e graviditetsveckan till och med tredje amningsmånaden fick mammorna inta nio kapslar med olja varje dag. Hälften fick fiskolja med hög halt av omega 3-fettsyror vilket gav en dos motsvarande 100 g lax per dag. Mammorna i kontrollgruppen fick placebokapslar som innehöll sojaolja.
De resultat som nu publiceras baseras på undersökningar av barnen vid ett års ålder. Men preliminära resultat visar att den skyddande effekten kvarstår ännu efter två år.
– Omega 3-tillskottet har förmodligen störst betydelse redan när barnet ligger i magen, säger Catrin Furuhjelm, specialistläkare och doktorand i pediatrik vid LiU.
Den tydligaste effekten gäller födoämnesallergi. Vid 12 månader hade drygt 15 procent av barnen i placebogruppen allergiska reaktioner mot ägg eller mjölk, jämfört med endast 2 procent av de barn som fått omega 3-tillskott.
Symtomen definierades som magproblem, nässelfeber, förvärrade eksem eller pip i bröstet, efter att barnet ätit ägg, mjölk eller vete och dessutom reagerat på allergitest mot samma födoämne.
Resultaten stöder hypotesen att balansen mellan fleromättade fettsyror av typen omega 3 och omega 6 är viktig för immunsystemets utveckling hos spädbarn. Tillskott av omega 3-haltig fiskolja verkar alltså minska risken att utveckla födoämnesallergi, åtminstone under första levnadsåret. Men Catrin Furuhjelm vill ännu inte gå så långt som att rekommendera detta till blivande mödrar:
– Det behövs större studier innan det är dags att ge sådana kostrekommendationer. Vi behöver till exempel fastställa dosnivåer som inte medför biverkningar. Men man kan ju alltid äta fet fisk, säger hon.
Forskargruppen planerar nu för en fortsatt uppföljning av barnen till åtta års ålder. Det man främst vill undersöka är om det blir någon skillnad mellan barngrupperna när det gäller utveckling av astma längre fram i livet.
Artikel: Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk of infant allergy, av Catrin Furuhjelm, Kristina Warstedt, Johanna Larsson, Mats Fredriksson, Malin Fagerås Böttcher, Karin Fälth-Magnusson och Karel Duchen. Acta Paediatrica 2009-98 pp. 1461-1467.
Källa: Linköpings universitet