Otillräcklig smärtbehandling efter tonsillkirurgi bidrar till att barn lider i onödan

Tonsillkirurgi har vid upprepade tillfällen identifierats orsaka en signifikant postoperativ smärta vilken ofta kvarstår under flera dagar.

Smärtbehandling efter tonsillkirurgi är många gånger otillräcklig vilket bidrar till såväl onödigt lidande för patienter och deras närstående som ett stort antal patientkontakter med hälso- och sjukvården.

Detta framkommer i Fredriks Alms forskning som du kan läsa mer om i Barnbladet #1.