Polio är fortfarande ett hot mot människors hälsa

Idag, den 24 oktober är det Internationella poliodagen. Nordiska polioföreningar vill därför gemensamt lyfta vikten av att upprätthålla vaksamheten inför polio – än är polio inte utrotad i världen och fortfarande behövs det kunskap och forskning inom området. Många av de som insjuknade i polio under de stora polioepidemierna i Norden på 50-talet lever nu med postpolio. På grund av okunskap har denna grupp svårt av få sina problem diagnosticerade och därmed också adekvat vård.
Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad. Om man har haft polio som barn kan man många år senare få besvär på nytt, så kallad postpolio.
I Norden vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Viruset finns idag kvar i ett fåtal länder i Asien och Afrika. Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittats av viruset blir inte själv sjuka men kan ändå sprida den vidare. Även personer som haft polio behöver ett fullgott skydd eftersom det finns flera varianter av polio.
Trots att spridningen av polioviruset har minskat mycket under det senaste året är läget fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. De har utfärdat vaccinationsrekommendationerna som i dagsläget gäller fyra länder:
– Afghanistan och Pakistan, där det fortfarande finns spridning av polio lokalt samt spridning av polio  till andra länder.
– Nigeria och Demokratiska folkrepubliken Laos, där det har funnits spridning av både vildtypspolio och/eller vaccinderiverade poliovirus (VDPV) lokalt under 2016.
Idag lever cirka 40 000 personer i Norden med sviter efter polio, och forskare uppskattar att cirka hälften av dessa kommer att utveckla postpolio senare i livet. Samtidigt är det svårt för vårdpersonal att känna igen och diagnostisera postpolio eftersom den medicinska kunskapen om polio är bristfällig och delvis beror på att vårdpersonalen bara träffar ett fåtal personer med polio- eller postpolio under hela sitt verksamma yrkesliv. I Norden finns även en ökad grupp med personer från andra länder som har polioskador. Därför är polio fortfarande aktuellt och det är viktigt att kunskapen inom vården upprätthålls.
–         Vi ser en risk att kunskapen om polio och postpolio kommer bli ännu sämre eftersom många läkare med utbildning och erfarenhet från 50-, 60- och 70-talen går i pension, säger Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.
Ett nordiskt samarbete mellan olika polioföreningar pågår. Bland annat planeras ett nordiskt seminarium om polio och postpolio att hållas i Köpenhamn hösten 2018. Personskadeförbundet RTP är Sveriges representant i samarbetet.
Källa: Personskadeförbundet RTP