Rädsla för HIV-stigma orsakar problem för amningsstöd i Sydafrika.

Med rätt information och stöd kring amning skulle man kunna rädda livet på 1.3 miljoner barn per år i de länder som har högst barnadödlighet. I länder som Mexico, Indien och Bangladesh har sådana insatser genomförts med stor framgång. Men i Sydafrika bidrar rädsla för HIV -stigmatisering till att kvinnor inte följer de amningsråd de får. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.
Exklusiv amning under ett barns första sex månader, ger ett unikt skydd mot smitta.
Exklusiv amning betyder amning utan kosttillskott i form av annan mat, vatten eller modersmjölkersättning. Det skyddar barnet genom att skapa särskilda förutsättningar i tarmfloran som gör att infektioner får det svårt att ta sig igenom tarmväggen. Till och med om modern är smittad av HIV är det bättre att hon ammar exklusivt än att barnet får både bröstmjölk och annan kost. I länder där kvinnor inte har råd att helt utesluta amning och där barn dör i stor utsträckning före fem års ålder finns det därför stora vinster att göra på att få ammande mödrar att förstå detta. 1.3 miljoner dödsfall bland barn, ungefär 13% av de 12 miljoner dödsfall som sker varje år, skulle kunna undvikas.
Amningsstöd i hemmet genom lokalt rekryterade kvinnor, så kallad peer counselling, har varit ett mycket framgångsrikt sätt att få kvinnor att ägna sig åt exklusiv amning i länder som Indien, Bangladesh och Mexico, med sänkt barnadödlighet som resultat. Men i Sydafrika har metoden stött på problem.
Doktoranden Barni Nor från institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet har gjort fältstudier i Sydafrika. Hon har kommit fram till att det fortfarande finns gott om sociala och kulturella barriärer för att kvinnorna där ska lyckas med att exklusivt amma sina barn. En delförklaring är att exklusiv amning i sig är förknippat med stigma kopplat till HIV.
En annan förklaring är att kvinnorna inte förstår budskapet om exklusiv amning. De verkar ha förstått budskapet som att det bara handlar om att man inte ska blanda bröstmjölk och modersmjölksersättning.
–    Man förstår inte att det är lika farligt att blanda amning med annan föda som gröt eller bara vanligt vatten, säger Barni Nor.
Ytterligare ett problem utgörs av formen för rådgivningen och stödet. Kvinnorna litar helt enkelt inte på de lokalt rekryterade kvinnorna utan är oroliga för HIV-stigmatisering som följd av hembesöken.
–    En hypotes vi jobbar utifrån nu är att se om  vi kan komma åt problemet genom att låta kvinnorna vara mer delaktiga i beslutandet om hur stödet ska utformas. Det kan fungera bättre om de själva får välja vilken form av stöd de vill ha, säger Barni Nor.
Källa: Uppsala Universitet