Rättelse av adress ”Bokutlottning” i Barnbladet

I förra numret av Barnbladet (#5.14) uppmanades intresserade läsare att skicka in ett mail om man önska vara med i tidningens bokutlottning. Tyvärr var tryckfelsnisse framme och den mailadress man skulle använda sig av var felaktig. Vi beklagar detta / Red
RÄTT ADRESS: ansv.utg@barnbladet.org