Rörelse som signalerar liv viktigast för spädbarn

Spädbarns uppmärksamhet dras mot saker som rör sig och låter samtidigt. Men forskare vid Spädbarnslabbet vid Uppsala universitet upptäckt att barnen helt ignorerar denna sortens information om de upptäcker rörelse som härstammar från människor. Forskningen publiceras i tidskriften Neuropsychologia och resultaten kan bland annat användas i forskningen kring barn och autism.
Alla föräldrar vet att barn gillar att titta på saker som rör sig och låter samtidigt. Händelser som man kan uppfatta med flera sinnen samtidigt har en tendens att ges särskild prioritet hos små spädbarn. Att uppmärksamma denna typ av händelse tros vara viktig för barnets förmåga att lägga samman olika sinnesintryck så de får en enhetlig bild av sin omvärld. Forskare vid Spädbarnslabbet har studerat denna känslighet för audiovisuell synkroni hos spädbarn, det vill säga när förändringar i ljud sker samtidigt med förändringar i rörelse. Studien bekräftade att spädbarn är mycket känsliga för denna sorts information.
En annan typ av information som spädbarn är känsliga för är så kallad ”biologisk rörelse”. Biologisk rörelse är rörelse från människor och djur och denna typ av rörelse är kvalitativt annorlunda än andra typer av rörelse, exempelvis mekaniska föremåls rörelse. Att uppmärksamma biologisk rörelse tros vara viktigt för barnets möjlighet att orientera mot sina föräldrar och därför för anknytning.
I en ny studie har forskare vid Spädbarnlabbet satt barnen i en situation där de måste ”välja” mellan biologisk rörelse och audiovisuell synkroni. De fem månader gamla barnen fick se filmer där två figurer rörde sig på olika sätt. Filmerna var konstruerade med hjälp av en metod där enbart ljuspunkter fästade vid en persons leder visades för barnet. Barnen tittade hellre på filmen av en punktgubbe som rörde sig i otakt med ett inspelat ljud än på en figur som barnet inte uppfattade som biologisk men som rörde sig i takt med ljudet.
– Vi har sett att det är viktigare för spädbarnen att uppmärksamma liv än att se sådant som hjälper dem relatera olika sinnesintryck så de får en enhetlig bild av världen. Detta resultat har implikationer för hur vi skall se på hjärnans specialisering för olika sorters information, säger forskaren Terje Falck-Ytter.
Resultaten kan i framtiden också användas i forskningen omkring små barn och autism. Andra forskare har sett att 2-åringar med autism alltid valde att titta på den audiovisuella synkronin, medan 2-åringar med normal utveckling tittade på biologisk rörelse. Terje Falck-Ytter menar att det därför vore intressant att undersöka hur barn som löper hög risk för att få autism men ännu inte fått det skulle välja. Småsyskon till barn med autism är exempel på en högriskgrupp.
– Resultaten skulle kunna användas för att utveckla en metod som kunde ge en tidig indikation på om ett barn kommer att utveckla autism, säger Terje Falck-Ytter.
Falck-Ytter, T., Bakker, M.,&von Hofsten, C., Human infants orient to biological motion rather than audiovisual synchrony (NSY-D-10-00775R2), Neuropsychologia (2010), doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.03.040
Källa: Uppsala Universitet