Ryktet om BarnBladets död är betydligt överdrivet

En illvillig och högmäld röst har under hösten velat göra gällande att BarnBladet efter årsskiftet skulle läggas ned, få en minskad distribution eller på annat sätt börja föra en tynande tillvaro.
Detta kan med emfas dementeras. Inte bara med ord, utan också med handling. Från och med nummer 1.09 kommer upplagan att höjas till 3.500 ex.