Små barnhjärtan får 10 miljoner kronor

Hjärt-Lungfonden delar nu ut tio miljoner kronor till forskning på barns hjärtan. Fem forskare får möjlighet att forska på halvtid under tre år för att ge barn med hjärtfel ett bättre och längre liv.
I februari varje år är det Alla barnhjärtans månad, då Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning på barns hjärtan. Tack vare gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden nu dela ut tio miljoner kronor till fem forskartjänster inom barnkardiologi. De utvalda forskarna är:
Docent Sven-Erik Sonesson, överläkare i barnkardiologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, för forskning som ska utveckla metoder att tidigt identifiera foster som håller på att få en allvarlig hjärtarytmi och öka möjligheterna ställa rätt diagnos hos dem som redan är drabbade.
Docent Mats Mellander, överläkare, Barnhjärtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, för forskning som ska förbättra metoderna att upptäcka hjärtmissbildningar på fosterstadiet. Framför allt handlar det om förträngning på stora kroppspulsådern, som innebär en allvarlig risk för nyfödda barn om det inte upptäcks.
Bengt Johansson, överläkare i kardiologi, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, för att utveckla diagnostik och behandling vid det medfödda hjärtfelet Fallots tetrad och bättre kunna bedöma och behandla läckage i lungpulsåderns klaff.
Gunnar Sjöberg, biträdande överläkare i barnkardiologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, för forskning kring genetiska orsaker till hjärtmuskelsjukdomar hos barn.
Håkan Wåhlander, överläkare, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, för forskning som bland annat ska förbättra värderingen av tillståndet hos svårt hjärtsjuka barn, till exempel under intensivvård.
– Under Alla barnhjärtans månad i februari lyckades vi samla in 15 miljoner kronor till forskning som ska hjälpa barn med hjärtfel, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare. Vi delar nu ut tio miljoner till forskartjänster och vi kommer att dela ut ytterligare fem miljoner kronor till forskningsprojekt inom barnkardiologi.
Källa: Hjärt Lungfonden