Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Idag meddelar samtliga förtroendevalda medlemmar av Karolinska Universitetssjukhusets styrelse att de med omedelbar verkan ställer sina platser till förfogande.
– Det viktigaste för oss är Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och framgång. Vi vill undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, säger styrelsens medlemmar.
– Vilka som sitter i styrelsen och vem som leder styrelsens arbete framåt är en fråga som bestäms av ägarna.
Förtroendevalda medlemmar i styrelsen
10 april 2018