Tidig vaccinationsstart gav färre farliga barninfektioner

Pneumokockvaccination av barn i Stockholms läns landsting har redan resulterat i färre fall av allvarliga infektioner. Även antalet fall av resistenta pneumokocker har minskat.
I Stockholms läns landsting inleddes en allmän pneumokockvaccinering den 1 oktober 2007. Barn vaccineras vid 3, 5 och 12 månader ålder. Detta har under 2008 lett till ett färre antal allvarliga (invasiva) pneumokockinfektioner hos barn under 5 år och inget av dessa barn har drabbats av en infektion orsakad av en pneumokocktyp som ingår i vaccinet.
Antalet fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin ökade 2006 och 2007, men var i fjol åter på den nivå som setts under åren 1999-2005.
– Det är fantastiskt roligt att det beslut som politikerna i Stockholms läns landsting fattade så snabbt har gett resultat, säger Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantornas ordförande. Från Barnplantornas sida vill vi uppmana småbarnsföräldrar och sjukvården att vaccinera alla barn under 5 år.
”Dagisbakterien” som kan leda till dövhet
Pneumokockvaccination ingår från och med årsskiftet 2008/2009 i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn födda den 1 oktober 2008 eller senare får vaccin utan kostnad. För övriga barn får föräldrarna själva ta ansvar för eventuell vaccination.
Vaccinet ger skydd mot 7 olika varianter av pneumokocker, som kan ge mycket svåra infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet. Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.
Källa: Barnplantorna