Unga äter allt mer antidepressiva läkemedel

De flesta unga mår bra. Men andelen som mår dåligt minskar inte. Var tredje tjej, 16-24 år, uppger att de regelbundet har besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland killar i samma ålder är det 13 procent. Det visar Ungdomsstyrelsens uppföljning av ungas livsvillkor, Ung idag 2012.   
Ungdomsstyrelsen kan konstatera att andelen unga som får antidepressiva läkemedel har ökat kontinuerligt sedan 2006. Det var 6,7 procent av tjejerna i åldern 20-24 år och 3,6 procent av killarna som fick antidepressiva läkemedel på recept 2011.
− Det är allvarligt att den grupp unga som säger att de mår dåligt inte minskar. Vi ser också nu att andelen unga som tar antidepressiva medel ökar. Sammantaget ger det en illavarslande bild av ungas psykiska hälsa, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.
Vi kan i vår rapport också se att vart fjärde dödsfall i åldersgruppen 15-19 år är orsakat av självmord och i åldersgruppen 20-24 år är vart tredje dödsfall orsakat av självmord. Självmord är vanligare bland killar än bland tjejer.
Andelen unga, 13-17 år, som har varit placerade utanför hemmet har ökat stadigt sedan 2005. Under 2010 var det 3 procent som någon gång hade varit placerade enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Andelen är lika för killar och tjejer men ökningen sker nu främst bland killar.
Källa: Ungdomsstyrelsen