Unga män mår dåligt i tystnad – så kan samhället hjälpa

Hur kan samhället stötta unga män som mår dåligt när de inte självmant söker hjälp? Hur kan skola och ungdomsmottagningar arbeta för att lättare öppna upp för samtal kring livets svårigheter i denna grupp? Tomas Ojala är barn- och ungdomssjuksköterska i Karlstad och Hagfors och arbetar för att lyfta frågan om unga mäns psykiska mående.
 I många fall uppmärksammas psykisk ohälsa hos tjejer mer än hos killar och det är också fler tjejer än killar som söker hjälp för psykiska problem. Trots detta visar statistiken att fler unga killar än tjejer begår självmord. Tomas Ojala arbetar som barn- och ungdomssjuksköterska på Karlstads och Hagfors ungdomsmottagningar och har träffat många unga män genom arbetet. Av dessa är över 1500 ensamkommande flyktingpojkar. Han tror att tystnaden kring unga killars psykiska hälsa är ett resultat av kvarhängande tankesätt om att det är mer acceptabelt för unga kvinnor att känna och visa sårbarhet. Därför uppmärksammas också psykiska besvär mer i denna grupp.
– En konsekvens av detta ”traditionella tänkande” är att många unga män mår dåligt i tysthet, säger han.
Viktigt att fråga
För att komma till rätta med problemet tycker Tomas det är viktigt att vuxna som kommer i kontakt med unga män i skolan och på ungdomsmottagningarna tar sig samma tid att prata och ställa frågor till dem som de gör med unga kvinnor.
– Det är också viktigt att sprida kunskap genom till exempel annonsering och affischer för att visa att vi vet om problemet, menar han.
På Tomas arbetsplats, ungdomsmottagningarna i Karlstad och Hagfors, arbetar de aktivt för att öka besökarantalet bland unga män. I Hagfors gör de en större satsning på utåtriktad verksamhet för att få unga män att söka sig till mottagningen. Gemensamt för båda mottagningarna är att de har män som arbetar.
– Då ger man ungdomarna alternativ, eftersom majoriteten av de som jobbar nära mjukvaran människor ofta är kvinnor, säger Tomas.
Skolan stor del i det förebyggande arbetet
Det finns flera tecken som kan tyda på att en ung person inte mår bra. Kanske slutar den med fritidsintressen, drar sig tillbaka och isolerar sig alltmer.
– Detta är samma för både män och kvinnor, däremot kan också ett utåtagerande beteende vara tecken på dåligt mående och det är vanligare hos killar, berättar Tomas.
En anledning till att unga låter blir att söka hjälp kan vara att de känner skam. Känslan av skam kan vara tung att bära menar han, och de bakomliggande orsakerna flera:
– Tankar som ”jag borde inte känna så här” eller ”jag duger inte”, kan ligga till grund för skamkänslorna. Men det kan också vara att man varit med om övergrepp eller gjort någon annan illa.
En vital del i att fånga upp ungdomar som mår dåligt är att prata mer om psykisk ohälsa i skolan och betona att det är något som kan drabba alla.
– Förutom skolpersonal är det viktigt att också utbilda ledare i ideella organisationer och föreningar för att de ska bli bättre på att notera om något inte står rätt till, tycker Tomas.
På konferensen Psykisk hälsa hos unga kan du höra Tomas Ojalas föreläsning om killars psykiska hälsa, varför självmord är vanligare hos unga killar samt hur han och hans kollegor i Karlstad och Hagfors arbetar för ensamkommande flyktingungdomar och utbildar dem inom sex och samlevnad. 

Psykisk hälsa hos unga:
En upplysande tvådagarskonferens med fokus på metoder och verktyg för att bland annat stärka ungas självkänsla, hantera oro och ångest bland unga och förebygga mobbing, självskadebeteende och självmord.  

Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här
När: 8-9 februari 2016
Var: Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
Intervju med Tomas Ojala, barn- och ungdomssjuksköterska i Karlstad och Hagfors, 2015-11-20
Text: Anna Hankers, Teknologisk Institut