Prenumerera

Barnbladet kommer ut med sex nummer per år. Alla medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor får Barnbladet genom sitt medlemskap. Önskar du bli medlem i RfB? Ansök här!

För dig som inte är medlem i RfB och vill prenumerera på Barnbladet går det att ordna. En ettårs prenumeration, dvs sex nummer kostar 350 kronor inklusive moms inom Sverige.

Anmälningsformulär